Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK

ELŐZMÉNYEK/HÁTTÉR:

Jelen Felhasználási Feltételek, továbbá minden és egyéb más itt csatolt dokumentum együttesen foglalja magába és határozza meg azon felhasználói feltételek összességét, amelyek szerint ezt a weboldalt:https://berberineofficial.co.uk, (a továbbiakban, mint a"Honlapunk") használhatja.

Kérjük, körültekintően és figyelmesen olvassa el a Felhasználási Feltételeket, hogy biztosan minden pontját megfelelően értelmezni tudja. A Felhasználói Feltételekkel való egyetértésével igazolja, hogy annak minden pontjával egyetért és az abban foglalt feltételeket és szabályzatot magára kötelező érvényűnek tartja attól a pillanattól kezdve, hogy az oldalt használni kezdi. Hasonló módon, az oldalon történő felhasználói fiók regisztrálása előtt, felkérjük rá, hogy olvassa végig és fogadja el a Felhasználói Feltételeket. Amennyiben nem ért egyet azzal, és nem tartja magára kötelező érvényűnek a Felhasználói Feltételekben foglaltakat, úgy kérjük, haladéktalanul hagyjon fel Honlapunk használatával. Jelen Felhasználói Feltételek nem vonatkoznak árucikkek értékesítésére. Kérjük, olvassa el további információért az Általános Szerződési Feltételeket https://berberineofficial.co.uk/termsandconditions az értékesítés feltételeiről.

1. Definíciók és Értelmezés

1.1 A jelen Felhasználói Feltételekben, kivéve, ha a szövegösszefüggésből más nem következik, az alább felsorolt kifejezések jelentése a következő:

  • "Felhasználói Fiók" azt jelenti, egy felhasználói fiók regisztrációja szükséges a Felhasználó számára a Honlapunk eléréséhez és/vagy a Honlapunk bizonyos részeinek eléréshez, mint ahogy az a 4-es számú Mellékletben részletezésre került.
  • "Tartalom" jelentése: minden szöveg, kép, audió- és videó, parancsfájlok, kódok, szoftverek, adatbázisok és bármilyen más információ, amely személyi számítógépen tárolható illetve megjelentethető, és egyúttal Honlapunk illetve annak egy bizonyos részét képezi;
  • "Felhasználó" Honlapunkat használó személyt jelenti;
  • "Felhasználói tartalom" jelent bármilyen tartalmat, amelyet a Honlapunkra tölthetnek fel/küldhetnek be Felhasználók, beleértve a felhasználók által benyújtott, de nem kizárólagosan csak azt, pl. termékértékelés és szöveges véleményezés, továbbá
  • "Mi/Minket/A Mi, Nekünk…" jelentése: Mi mint a LifeT!LT UK LTD, amely, egy Angliában bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, cégszáma: 10720451, és amelynek regisztrált székhelye Unit 22, Bulrushes Business Park, Coombe Hill Road, East Grinstead RH19 4LZ.

2. Információ rólunk

2.1 Honlapunk, a www.berberineofficial.co.uk tulajdonosa és üzemeltetőjea  LifeT!LT UK LTD, amely egy Angliában bejegyzett, korlátolt felelősségű társaság, cégszáma: 10720451, és amelynek regisztrált székhelye Unit 22, Bulrushes Business Park, Coombe Hill Road, East Grinstead RH19 4LZ.

2.2 Tagjai vagyunk az Információ Bizottság Irodájának (Information Commission Office (ICO). 

3. A Honlapunkhoz való hozzáférés

3.1 a Honlapunkhoz való hozzáférés ingyenes.

3.2 Az az Ön felelőssége, hogy minden, a rendszerhez szükséges lépést megtegyen ahhoz, hogy hozzáférhessen a Honlapunkhoz.

3.3. Honlapunk elérhető abban a formában "ahogy van" és "ahogy elérhető" alapon. Bármikor módosíthatjuk, felfüggeszthetjük vagy leállíthatjuk Honlapunkat, (vagy annak bármely részét) előzetes értesítés nélkül. Nem leszünk felelősek Önnek semmilyen módon, ha a webhely (vagy bármely része) nem elérhető, bármikor és bármely időszakra.

4. Felhasználói fiókok

4.1 Honlapunk egyes részein (beleértve azon részeket is, ahol termékeket vásárolhatnak tőlünk) szükség lehet felhasználói fiókra az adott hozzáféréshez.

4.2. Nem kezdeményezhet felhasználói fiók regisztrálását a Honlapunkon, amennyiben Ön még kiskorú, nem múlt el 18 év éves. Ha Ön 18 év alatti és szeretné Honlapunk azon oldalait is használni, ami fiókregisztrációhoz kötött, úgy a szülőnek vagy gyámnak kell létrehoznia a Fiókot az Ön számára, amelyet csakis az ő felügyeletükben használhat.

4.3 Fiók létrehozásakor feltétlenül fontos, hogy az Ön által megadott adatok és információ pontos és teljes legyen. Későbbi időpontban az Ön felelőssége lesz a Fiók naprakész állapotának mindenkori biztosítása.

4.4. Javasoljuk, hogy lehetőleg erős jelszót használjon Fiókja eléréséhez, amely nagybetűk, kisbetűk, számok és szimbólumok kombinációjából áll. Az Ön felelőssége, hogy jelszavát biztonságban tartsa. Fiókjának használatát nem oszthatja meg senki mással. Amennyiben úgy érzi/gondolja, hogy Fiókját mások is használják az Ön hozzájárulása nélkül, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen Bennünket erről, a info@berberineofficial.co.uk email címen.  Nem vállalunk felelősséget, az Ön Fiókjának bárki általi jogosulatlan használatáért.

4.5. Nem használhatja bárki másnak a Fiókját az adott Fiók tulajdonosának, kifejezett engedélye nélkül.

4.6 Bármely az Ön által megadott személyes információ, adatgyűjtésre, felhasználásra és tárolásra kerül, az Ön jogaival és a Mi jogosultságainkkal összhangban, az 1998-as Adatvédelmi Törvény, 17. Cikkelyében leírt rendelkezéseinek megfelelő módon.

4.7. Amennyiben szeretné megszüntetni a Fiókját, ezt bármikor megteheti. A Fiók megszüntetése az adatok eltávolítását eredményezi. A Fiók megszüntetése is eltávolítja a hozzáférést Honlapunk minden olyan területéhez, amelyhez a hozzáférés fiókregisztrációhoz kötött.

4.8 Abban az esetben, ha Ön megszünteti a Fiókját, bármely felhasználói tartalom, amelyet a Honlapunkon létrehozott, pl. értékelés, megjegyzések stb. törlésre kerül.

5. Szellemi tulajdon - Jogok

5.1 A Felhasználói Tartalom kivételével (lásd a 6. bekezdés), minden Tartalom, amely a Honlapunkon megtalálható, továbbá a szerzői jogok és más szellemi tulajdonjogok, amelyek az adott Tartalomban szerepelnek, a Mi saját tulajdonunk, illetve engedéllyel rendelkezünk annak használatára, és ez alól, csak akkor képzenek kivételt Tartalmak, amelyeket ilyen esetben külön címkével jelöltünk meg. Minden Tartalmat (beleértve a Felhasználói Tartalmakat is) vonatkozó Egyesült Királyság-béli és nemzetközi szellemi tulajdonjogi törvények és egyezmények védik. 

5.2 Tekintettel az 5.3 és 5.6 bekezdésekre, Önnek nem áll jogában reprodukálni, másolni, terjeszteni, eladni, bérelni, továbbengedélyezni, tárolni, vagy bármilyen más módon újra felhasználni Tartalmat a Honlapunkról, kivéve, ha Mi korábban erre vonatkozóan kifejezett írásbeli engedélyt adtunk.

5.3 Ön a következőket teheti meg a Honlapunkon:

5.3.1 Elérheti, böngészheti, és használhatja a Honlapunkat, Internetes böngészőn keresztül (ideértve bármilyen beépített internetes böngésző platformot, külön szoftveres megoldást illetve alkalmazást);

5.3.2 Letöltheti a Honlapunkat (vagy bármely részét) gyorsító tárazással;

5.3.3 Kinyomtathat oldalakat a Honlapunkról;

5.3.4 Kivonatokat tölthet le a Honlapunkon belüli oldalakról; és

5.3.5 Oldalakat menthet le a Honlapunkról, későbbi és/vagy offline (internet kapcsolat nélküli) megtekintésre.

5.4. Elismeri tulajdonosi és szerzői státuszunkat (Minket), mint a Honlapunkra felhelyezett Tartalmak tulajdonosait és szerzőit, (ideértve, mint a megfelelő engedélyek és jogok birtokosait, adott esetben).

5.5 Ön nem használhat fel kereskedelmi célra semmilyen nyomtatott, mentett vagy letöltött Tartalmat a Honlapunkról, a Mi előzetes engedélyezésünk (vagy adott esetben a Tartalmak engedélyezőinek) beleegyezése nélkül.  Ez nem tiltja azonban a Honlapunkhoz való szokásos hozzáférést, annak megtekintését és használatát általános információ szerzés céljából, mind az üzleti felhasználók vagy fogyasztók számára.

5.6 Jelen Felhasználói Feltételek rendelkezéseiben semmi sem korlátozza vagy zárja ki a tisztességes kereskedelmet, az 1988-as Szerzői jogok, Formatervezési Minták és Szabadalmak Törvény III. Cikkelyének ”A Szerzői jogi munkákhoz kapcsolódó törvények” vonatkozó rendelkezései alapján, külön kitérve az ideiglenes másolatok készítésére; kutatás valamint egyéni tanulás célokra; másolatok készítésére szöveg és adatelemzés célból a nem kereskedelmi célú tanulmányoknál; kritika, felülvizsgálat, idézet, és hírbeszámolókra; karikatúrák, paródia vagy utánzat belefoglalására; továbbá szerzői joggal védett anyagok véletlenszerű bemásolására.

Felhasználói Tartalom

6.1 A Honlapunkon lévő felhasználói tartalom magában foglalja (de nem feltétlenül korlátozódik csak) a termék véleményezésre és kommentálásra, stb.

6.2 A Felhasználói Tartalmak publikálása Felhasználói Fiók regisztrációhoz van kötve. Bővebb információért tekintse meg a 4. Bekezdést.

6.3 Ön beleegyezik abba, hogy kizárólagosan felelőssége lesz a publikált Felhasználói Tartalmakért. Ez kifejezetten arra értendő, hogy beleegyezik, nyilatkozik és vállalja, hogy kizárólagos joga van az adott Felhasználói Tartalmak feltöltésére, és minden ilyen feltöltött/publikált tartalom megfelel az általunk kiadott Felhasználói Elfogadási Nyilatkozat kitételeivel, lásd lejjebb a 12. Bekezdés alatt.

6.4 Ön beleegyezik és elfogadja, hogy köteles lesz Minket, a törvény által megengedett és előírt legteljesebb mértékben kártalanítani, abban az esetben, ha Ön a 6.3 Alpont alatt, az Ön által megadott garanciát megszegi. Ön felel bármilyen veszteségért vagy kárért, amelyet Nekünk okozhat egy ilyen szerződésszegés esetén.

6.5 Ön (vagy az engedményezettje, adott körülmények szerint) köteles megőrizni a tulajdonjogát minden Felhasználói Tartalomért, és az ahhoz kapcsolódó szellemi tulajdon jogokért. Amennyiben Ön Felhasználói Tartalmakat tölt fel, Nekünk ezzel feltétel nélküli, nem kizárólagos, teljes mértékben átruházható, jogdíjmentes, folytonos és visszavonhatatlan és világszerte érvényes engedélyt, hogy használhassuk, tároljuk, archiváljuk, közzétételét intézzük, átadjuk, adaptáljuk, szerkesszük, reprodukáljuk, terjesszük, származtatott anyagot készítsünk belőle, megjelenítsük, előadjuk, valamint tovább- engedélyezhessük az Ön által publikált Felhasználói Tartalmakat, a Honlapunk működtetése és reklámozása céljából. Ezen kívül és ezáltal Ön, Más Felhasználók számára is engedélyezi, hogy másoljanak és/vagy idézzenek az Ön által a Honlapunkon publikált Felhasználói Tartalmakból.

6.6 Amennyiben szeretne Felhasználói Tartalmat eltávolítani a Honlapunkról, úgy a kérdéses Felhasználói Tartalom törlésre kerül. Kérjük, vegye azért figyelembe, hogy az Ön Felhasználói Tartalmának gyorsító tárazása és hivatkozása, nem azonnal lesz elérhetetlen, (vagy egyáltalán nem lesznek elérhetetlenek olyan felületeken, amelyek már esetleg nem a Mi hatáskörünk alá tartoznak).

6.7 Mi elutasíthatunk, újraértékelhetünk, vagy eltávolíthatunk bármely olyan Felhasználói Tartalmat a Honlapunkról, amely, a saját egyéni véleményünk szerint, megsérti a Felhasználói Elfogadási Nyilatkozat kitételeit, és/vagy harmadik féltől kapunk panaszt erre vonatkozólag, és Mi úgy értékeljük, hogy annak eredményeként, a szóban forgó Felhasználói Tartalmat el kell távolítani.

7. A Honlapunkra mutató hivatkozások

7.1 Ön, a következő módokon kapcsolódhat a Honlapunkhoz, feltéve, hogy:

7.1.1 az tisztességes és törvényes módon történik;

7.1.2 Oly módon tehát, ami nem azt sugallja, hogy Hozzánk bármilyen formában tartozik, avagy jóváhagyást kapott, holott ez a kapcsolat, a jóváhagyás vagy a beleegyezés a részünkről, nem áll fenn;

7.1.3. Nem használhat bármilyen logót, vagy védjegyet a Honlapunkon a Mi kifejezett írásbeli engedélyünk nélkül; és

7.1.4 nem teheti azt úgy, és oly módon, amely szándékos hitelrontásnak számít, vagy tisztességtelen előnyhöz juttathatja.

7.2 Ön kapcsolódhat, (linket állíthat be) Honlapunk bármely weboldalához.

7.3 A Honlapunk beiktatása vagy más weboldalra való beágyazása, a Mi kifejezett írásbeli engedélyünk nélkül nem megengedett. Kérjük, forduljon további információért ez ügyben a info@berberineofficial.co.uk elérhetőségünkhöz.

7.4 Nem áll módjába a Honlapunkra linkelni bármely más, különösen olyan weboldalról, amelynek fő tartalma olyan anyagot tartalmaz, amely:

7.4.1 kifejezetten szexuális tartalmú;

7.4.2 obszcén, szándékosan sértő, gyűlölködő vagy más módon lázító vagy gyűlöletkeltő;

7.4.3 erőszakot sugall;

7.4.4 Előmozdítja, vagy bármilyen formában támogat valamely jogellenes tevékenységet;

7.4.5 Diszkriminál, vagy bármilyen módon rágalmazó – bármely személy, csoport vagy közösség, faji, nemi, vallására, nemzetiségére, fogyatékosságára, szexuális irányultságára vagy életkorára vonatkozóan;

7.4.6 célzottan, vagy más módon veszélyeztetheti, zaklatja, bántja, megriasztja, hátrányt okoz, felbőszít, vagy zavarba hoz másokat;

7.4.7 előre kiszámított, vagy más módon félrevezethet más személyt vagy személyeket;

7.4.8 célzottan, vagy más módon sérti (vagy azzal fenyeget, hogy sérti) egy másik személy magánéletét;

7.4.9. félrevezetően megszemélyesít bármely személyt, vagy más módon elferdíti vagy hamisan írja le egy adott személy kapcsolatát, előre kalkulált megtévesztő módon (nyilvánvaló paródia nem tartozik ebbe a meghatározásba, feltéve, hogy nem esik a 7.4 bekezdés más rendelkezésének hatálya alá);

7.4.10. bármi Velünk való kapcsolat/társulás sugalmazása, amilyen nem áll fenn;

7.4.11 sérti, vagy elősegíti a szellemi tulajdon-jogok megsértését (beleértve, de nem kizárólagosan, a szerzői jogok, védjegyek, és az adatbázis jogok) bármely fél részére; vagy

7.4.12 a harmadik félnek fizetendő jogi kötelezettségek megszegése történik, ideértve, de nem kizárólagosan a szerződéses kötelességek és a bizalmassági kötelezettségek megszegése

7.5 A jelen bekezdés 7.4 alpontjában leírt tartalomkorlátozások nem vonatkoznak azon tartalmakra, amelyeket más felhasználók publikáltak más oldalakon, feltéve, ha a nevezett oldal elsődleges profilja összhangban van a 7.4. alpontban leírt rendelkezésekkel. Példaként, Önnek sem tilos általános ismertetői célzattal publikálni Honlapunk linkjét közösségi média oldalakon, csupán olyan okból, hogy más felhasználó már publikált hasonló tartalmat előzőleg. Önnek tilos azonban olyan weboldalakra publikálni a linkeket, amelyek fő fókusza az arra való felhívás, hogy a felhasználók hasonló oldalak tartalmát linkeljék be az adott weboldalra.

8Más oldalakra mutató hivatkozások/linkek

Honlapuk más oldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. Kivételt képeznek azon oldalak, amelyeknél kifejezetten állítjuk, hogy az adott oldal nem tartozik a Mi hatáskörünk alá. Nem feltételezünk, és nem vállalunk felelősséget vagy kötelezettséget harmadik fél által publikált weboldalakra. Más oldalra mutató hivatkozás beszúrása a Honlapunkon csak tájékoztató jelleggel történik, és nem jelent semmilyen támogatást és/vagy együttműködést azon oldalra vonatkozóan, vagy azon személyekkel, akik az adott oldalt működtetik.

9. Felelősség kizárása

Honlapunkon semmi nem jelent olyan tanácsot, amelyre kizárólagosan támaszkodni lehet. Honlapunk és annak részei általános tájékoztató jelleggel készültek és működnek.

Amennyire a törvény megengedi, nem vállalunk semmiféle felelősséget, garanciát vagy jótállást arra, hogy Honlapunk teljességgel megfelel az Ön igényeinek, hogy nem sérti harmadik felek jogait, hogy kompatibilis lesz minden szoftverrel és hardverrel, vagy, hogy az biztonságos. Amennyiben a Mi hibánkból adódóan, azaz nem jártunk el kellő gonddal és szakértelemmel, és a Honlapunkon lévő digitális tartalmak káros hatással vannak az Ön eszközeire vagy a tulajdonában lévő egyéb digitális tartalomra, akkor Ön jogosult lehet bizonyos jogorvoslatokra. A fogyasztói jogokkal és jogorvoslatokkal kapcsolatos további információkért kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Fogyasztóvédelmi Hivatallal vagy Kereskedelmi Szabványügyi Irodával.

Minden lehetséges erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, a Honlapunkon lévő Tartalom teljességét, pontosságát és naprakészségét. Mi azonban nem állítjuk, hogy garanciát tudunk vállalni, vagy jótállunk (akár kifejezve vagy vélelmezve) azért, hogy a Honlapunk Tartalma minden esetben teljesen pontos és naprakész. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a kitétel nem vonatkozik az adott információra azon árucikkekről, amelyeket a Honlapunkon keresztül kívánunk értékesíteni. További információért erre vonatkozóan kérjük, olvassa el az Általános SzerződésiFeltételeket https://berberineofficial.co.uk/termsandconditions 

Nem vagyunk felelősek a Felhasználói Tartalmak tartalmáért vagy pontosságáért, illetve a Felhasználói Tartalomban kifejezett véleményekért, nézetekért vagy értékekért. Az ilyen  vélemények, nézetek vagy értékek az adott Felhasználó véleményei, és nem tükrözik véleményünket, nézeteinket vagy értékeinket semmilyen módon.

10. Felelősség

10.1. A 10. Bekezdés rendelkezései csak a Honlapunk használatára, és nem a termékek értékesítésére vonatkoznak, amelyet külön szabályoz az Értékesítési Feltételek dokumentum https://berberineofficial.co.uk/termsandconditions 

10.2 A törvény által megengedett legteljesebb mértékben semmiféle felelősséget nem vállalunk a Felhasználót ért bármilyen veszteségért vagy kárért, legyen az akár előrelátható, vagy más okból adódó, szerződésben, kártérítésben (beleértve a gondatlanságot is), a törvényes kötelesség megszegésének vagy abból eredő módon, amely a Honlapunk használatával kapcsolatos (vagy használati képtelenségével), illetve a Honlapunkon feltüntetett Tartalmak (beleértve a Felhasználók Tartalma) használatát vagy megbízhatóságát illetően.

10.3 A törvény által megengedett legteljesebb mértékben kizárunk minden kifogásolást, garanciát és jótállást (akár kifejezett, akár hallgatólagos) hogy vonatkozhatnak a Honlapunkra vagy az oldalakon elhelyezett bármilyen Tartalomra.

10.4 Amennyiben Ön üzleti felhasználó, nem áll módunkban felelősséget vállalni cége elmaradt nyereségéért, értékesítésért, üzleti-, vagy árbevételért; elveszített üzleti lehetőségért, vagy reputáció sérülése kapcsán; várható megtakarítások vesztéséért; üzemszünet; vagy bármely közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért.

10.5 Kijelentjük, hogy bírunk minden elvárható szakértelemmel és gondossággal, hogy a Honlapunk mentes legyen vírusoktól és más rosszindulatú programoktól. Mindazonáltal, a 9.2 alpontban meghatározottak szerint, nem vállalunk semmiféle felelősséget semmilyen vírusból vagy más rosszindulatú kártevő szoftver okozta veszteségért vagy kárért, vírusból eredő vagy más, elosztott szolgáltatásmegtagadási támadásokból adódóan, illetve további más káros anyag, vagy esemény kapcsán, amely hátrányosan érintheti az Önök hardvereit, szoftvereit, adatait, vagy más egyéb anyagait, annak következményeként, hogy Ön a Honlapunkat használja, (ideértve a Tartalom letöltése), vagy bármely más oldalt, amelynek hivatkozása az Honlapunkon van elhelyezve.

10.6 Nem feltételezünk felelősséget és nem fogadunk el felelősséget a Honlapunk bármely olyan meghibásodása vagy elérhetetlensége miatt, amely külső okokból ered, beleértve, de nem kizárólag, az Internetszolgáltató berendezésének meghibásodását, a fogadó készülék hibáját, a kommunikációs hálózati hibákat, a természeti eseményeket, háborús vagy jogi korlátozásokat és cenzúrát.

10.7 A jelen Felhasználói feltételekben semmi sem zárja ki vagy korlátozza a csalásért vagy megtévesztésből adódó felelősségünket, a halált vagy személyi sérülést okozó gondatlanságból eredő vagy egyéb felelősséget, amelyet a törvény nem zárhat ki vagy korlátozhat. A fogyasztók törvényes jogairól, beleértve a digitális tartalomra vonatkozó információkat is, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Fogyasztóvédelmi Hivatallal vagy Kereskedelmi Szabványügyi Irodával.

11. Vírusok Rosszindulatú Szoftverek és Biztonság

11.1 Megteszünk minden szükséges, szakszerű és ésszerű lépést, valamint ügyelünk annak biztosítására, hogy Honlapunk biztonságos legyen és mentes a vírusoktól meg egyéb rosszindulatú programoktól.

11.2 Ön felelős a saját hardvereinek, szoftvereinek, adatainak és egyéb anyagainak vírusoktól, rosszindulatú programoktól és más internetes biztonsági kockázatoktól való védelméért.

11.3 Tilos szándékosan be-, illetve keresztülvezetni vírusokat vagy egyéb rosszindulatú programokat, és bármilyen más olyan anyagot, amely rosszindulatú vagy technikailag káros lehet a Honlapunkra, vagy azzá teheti.

11.4 Tilos megpróbálnia jogosulatlan hozzáféréssel elérni Honlapunk bármely részéhez, a Honlapunkat tároló szerverhez, vagy bármely más szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz, amely a Honlapunkhoz kapcsolódik.

11.5 Tilos a Honlapunkat támadni, szolgáltatásmegtagadási támadásokkal, elosztott szolgáltatásmegtagadási támadásokkal vagy bármely más módon és eszközzel.

11.6 A 11.3-11.5 alpontok rendelkezéseinek megsértésével bűncselekményt követhet el a számítógépes visszaélésekről szóló 1990. évi törvény alapján. Minden ilyen jogsértést jelenteni fogunk az illetékes bűnüldöző szerveknek, és teljes körűen együttműködünk ezekkel a hatóságokkal azáltal, hogy nyilvánosságra hozzuk az Ön személyazonosságát a számukra. Ilyen jogsértés esetén Honlapunk használatának és hozzáférésének a jogát azonnal megszüntetjük az Ön számára.

12. Érvényes Felhasználói Szabályzat

12.1 Ön kizárólag megfelelő és jogszerű módon használhatja Honlapunkat, oly módon, hogy az megfelel és összhangban van, jelen 12. Bekezdés rendelkezéseivel. Konkrétan:

12.1.1 Köteles gondoskodni arról, hogy teljes mértékben betartsa a helyi, nemzeti, vagy nemzetközi jogszabályokat és rendeleteket;

12.1.2 Ön nem használhatja webhelyünket semmilyen módon vagy bármilyen olyan célra, amely jogellenes vagy megtévesztő;

12.1.3 Tilos Honlapunkat felhasználva adatokat tudatosan elküldeni, feltölteni vagy bármilyen más olyan módon továbbítani, amely bármilyen típusú vírus vagy egyéb rosszindulatú programot tartalmaz, vagy bármely olyan kódot, amely hátrányosan befolyásolja a számítógépes hardvereket, szoftvereket vagy bármilyen jellegű adatot; és

12.1.4 Ön nem használhatja weboldalunkat semmilyen módon vagy bármilyen célra, amelynek célja bármely személy vagy személyek ily módon való károsítása.

12.2 Ha Felhasználói Tartalmat küld (vagy más módon kommunikál Honlapunkat használva), akkor tilos lesz elküldenie, közölnie vagy bármit tennie ami:

12.2.1 a szexuális tartalmú;

12.2.2 az obszcén, szándékosan sértő, gyűlölködő vagy más módon uszító;

12.2.3 támogatja az erőszakot;

12.2.4 elősegíti vagy segít bármilyen jogellenes tevékenységet;

12.2.5 bármely személy, csoport vagy osztály diszkriminálása, bármilyen faji, nemi, vallási, állampolgársági, fogyatékosság, szexuális irányultság vagy életkor megkülönböztetése vagy bármilyen módon való rágalmazása;

12.2.6 szándékosan vagy más módon veszélyeztetni, zaklatni, bosszantani, riasztani, kellemetlenné tenni, felháborítani vagy zavarni egy másik személyt;

12.2.7 számítóan, vagy más módon történő félrevezetés;

12.2.8 szándékosan vagy más módon sértheti (vagy veszélyeztetheti) a másik személy magánélethez való jogát;

12.2.9 félrevezető módon megszemélyesíti más személyeket, vagy más módon tévesen ábrázolja személyazonosságát vagy tagságát szándékos becsapással vagy félrevezetéssel (a nyilvánvaló paródiák nem tartoznak ebbe a definícióba, feltéve, hogy ezek nem tartoznak jelen 12.2. alfejezet egyéb rendelkezései közé);

12.2.10 sugallja, hogy bármilyen kapcsolatban van Velünk, ahol nem áll fenn semmiféle kapcsolat, vagy társulás;

12.2.11 bármely más fél szellemi tulajdonhoz fűződő jogait (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogot, a szabadalmakat, a védjegyeket és az adatbázisokat) megsérti vagy segíti; vagy

12.2.12 sérti a harmadik személynek fizetendő jogi kötelezettséget, beleértve, de nem kizárólagosan, a szerződéses kötelességeket és a bizalmi kötelezettségeket.

12.3 Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy felfüggesszük vagy megszüntessük a Honlapunkhoz való hozzáférést, ha lényegesen megsérti a 12. pont rendelkezéseit vagy a jelen Felhasználói Feltételek bármely más rendelkezését. Konkrétan, a következő műveletek közül választhatunk:

12.3.1 felfüggeszthetjük, átmenetileg vagy véglegesen, a Felhasználói Fiókját és/vagy a Honlapunkhoz való hozzáférési jogát;

12.3.2 távolítsa el az Ön által beküldött Felhasználói Tartalmat, amely sérti az Érvényes Felhasználói Szabályzatot;

12.3.3 írásbeli figyelmeztetést küldünk Önnek;

12.3.4 bírósági eljárást indítunk Ön ellen az esetleges és minden releváns költség megtérítéséért kártérítési alapon, amely a jogsértésből ered;

12.3.5 további megfelelő jogi intézkedéseket teszünk Ön ellen;

12.3.6 amennyiben ésszerűen szükségesnek látjuk, avagy a törvény által megkövetelt, átadjuk az ilyen információkat a bűnüldöző szerveknek szükség szerint; és/vagy

12.3.7 bármely más intézkedéseket teszünk, amely ésszerű és szükségesnek (és jogszerű) tartjuk.

12.4 Ezennel kizárunk minden olyan felelősséget, amely minden olyan intézkedésből származik (beleértve, de nem kizárólagosan a fent ismertetetteket), amelyeket a jelen Felhasználói Feltételek megsértése esetén válaszolhatunk.

13. Adatvédelem és cookie-k használata

Honlapunk használatát a Cookie-k és Adatvédelmi Irányelvek szabályozzák. https://berberineofficial.co.uk/cookiepolicy és https://berberineofficial.co.uk/privacypolicy. Ezek az irányelvek és szabályzatok beépülnek a jelen Felhasználói Feltételekbe és referenciaként szolgálnak.

14. A Felhasználói Feltételek módosítása

14.1 Bármikor megváltoztathatjuk ezeket a Felhasználói Feltételeket. Bármely ilyen változás kötelezővé válik az Ön számára Honlapunk első használatakor, miután a változtatásokat végrehajtottuk. Ezért tanácsos időről időre ellenőrizni ezt az oldalt.

14.2. Abban az esetben, ha a jelen Felhasználói Feltételek aktuális verziója és bármely korábbi verzió (k) között ellentmondás van, a hatályos és hatályban lévő rendelkezések érvényesek, kivéve, ha kifejezetten másként közöljük.

15. Lépjen kapcsolatba velünk

Amennyiben kapcsolatba kíván lépni Velünk, úgy kérjük, írjon nekünk a info@berberineofficial.co.uk email címre, vagy látogasson el a kapcsolat oldalunkra: https://berberineofficial.co.uk/index.php?route=information/contact

16. Kommunikálunk Önnel

Ha van elérhetőségünk (ha például felhasználói fiókja van) Időről időre fontos értesítéseket küldhetünk e-mailben. Az ilyen értesítések olyan kérdésekre vonatkozhatnak, amelyek többek között, de nem kizárólagosan, a szolgáltatás változásai, az Általános Szerződési Feltételek módosítása, a forgalmazási feltételek és a fiók módosításai.

Soha nem küldünk semmilyen marketinges e-mailt az Ön kifejezett beleegyezése nélkül. Ha ilyen hozzájárulást ad meg, akkor azt bármikor lemondhatja. Az általunk küldött minden marketing-e- mail tartalmaz egy leiratkozási linket. Ha bármikor úgy dönt, hogy nem kívánja fogadni az e-maileket, akkor akár 48 órát is igénybe vehet, hogy eleget tegyünk a kérésének. Ez idő alatt továbbra is kaphat Tőlünk e-maileket.

Ha kérdése vagy panasza van az Önnel kapcsolatos kommunikációnkról (beleértve, de nem kizárólagosan a marketing e-maileket), kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a info@berberineofficial.co.uk vagy itt: https://berberineofficial.co.uk/index.php?route=information/contact

17. Adatvédelem

17.1 Bármely személyes adatát gyűjthetjük, felhasználhatjuk és tárolhatjuk az 1998. évi Adatvédelmi Törvény rendelkezéseinek megfelelően, figyelembe véve az Ön jogait és betartva a törvényben foglalt kötelezettségeinket.

17.2 Felhasználhatjuk személyes adatait a következőkre:

17.2.1 Felhasználói Fiókjának biztosítása és kezelése;

17.2.2 Hogy megválaszoljunk bármilyen Hozzánk intézett kommunikációt, amit nekünk küld;

17.2.3 Fontos információkat küldhetünk meg Önnek, mint azt részleten leírtuk a 16. Bekezdésben;

17.3 Személyes adatait soha nem adjuk át harmadik félnek. 

18. Jog és a joghatóság

18.1. Jelen Felhasználói Feltételeket, valamint az Ön és Mi köztünk (köztük lévő szerződéses vagy egyéb) fennálló viszonyt az Angol Jog szabályozza és értelmezi.

18.2. Amennyiben Ön fogyasztó, bármely, a jelen Felhasználói Feltételekből adódó vita esetén, az Ön és Mi kapcsolatunkból eredő vagy azzal összefüggő ügyekkel (akár szerződéses, akár más) kapcsolatos vitákra a tartózkodási helye szerinti adott bíróság határozata lesz irányadó, attól függően, hogy a lakhelye vagy tartózkodási helye Anglia, Wales, Skócia, vagy Észak-Írország.

18.3 Ha Ön üzleti vállalkozás, és a jelen Felhasználói Feltételekkel kapcsolatosan bármiféle vita adódik, a Magunk és az Ön közötti kapcsolat, illetve az azokból eredő vagy azzal összefüggő ügyekkel (akár szerződéses, akár más) kapcsolatos viták Angliában és Walesben a bíróságok kizárólagos hatáskörébe tartoznak.